Deggendorf Dragons vs Cadolzburg Bucks

Legal Aliens vs Schwaig Red Lions

Cadolzburg Bucks vs Crazy Bones

Vorschau

Legal Aliens vs Cadolzburg Bucks

Vorschau

Garching Isotopes vs Freising Grizzlies

Domazlice Wolfs vs Freising Grizzlies

Garmisch Sons of Pitches vs Domazlice Wolfs

Hammel Rams vs Garmisch Sons of Pitches